Việc sử dụng tên miền trùng nhãn hiệu đã được đăng ký có phải cạnh tranh không lành mạnh?

Gần đây, INHACO mới tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng với nội dung “Liệu việc sử dụng tên miền trùng nhãn hiệu đã được đăng ký có phải cạnh tranh không lành mạnh?” Đối với vấn đề này, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Trước hết, theo khoản 4 Điều 2 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet, tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”.
Tại khoản 16 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009,  nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Về việc sử dụng tên miền trùng nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ CÓ THỂ được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Theo điểm d khoản 1 Điều 130 Luật sở hữu trí tuệ số: 07/VBHN-VPQH ngày 25 tháng 06 năm 2019:
“Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng.”

Tuy nhiên, Quý khách hàng cần xem xét một số yếu tố cấu thành hành vi trên để có thể yêu cầu giải quyết tranh chấp như sau:
“2. Căn cứ giải quyết tranh chấp tên miền theo yêu cầu của nguyên đơn:
a) Tên miền tranh chấp trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với tên của nguyên đơn; trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ mà nguyên đơn là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp;
(Trích Điều 16 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng)

KẾT LUẬN
Như vậy, trong trường hợp người sử dụng tên miền và chủ sở hữu nhãn hiệu cùng cung cấp, kinh doanh một loại sản phẩm (dịch vụ, hàng hoá) tương tự, việc sử dụng tên miền trùng nhãn hiệu sẽ được cho là căn cứ phát sinh hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Tuy nhiên, nếu người sử dụng tên miền và chủ sở hữu nhãn hiệu cung cấp, kinh doanh các sản phẩm khác nhau, trường hợp này không tồn tại căn cứ xác định hành vi nêu trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *