Tag Archives: nhan hieu

Việc sử dụng tên miền trùng nhãn hiệu đã được đăng ký có phải cạnh tranh không lành mạnh?

Gần đây, INHACO mới tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng với nội dung “Liệu việc sử dụng tên miền trùng nhãn hiệu đã được đăng ký có phải cạnh tranh không lành mạnh?” Đối với vấn đề này, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau: Trước hết, theo khoản 4 Điều 2 […]