Tag Archives: doanh nghiep

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Từ ngày 03/08/2020, Nghị quyết 116/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 do Quốc hội ban hành chính thức có hiệu lực, theo đó: – ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; 2. Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; 3. […]