Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 từ 8:00 - 18:00

0904 106 400

Luật Doanh Nghiệp

Bản sao theo quy định pháp luật được hiểu như thế nào?

13-08-2021 - 02:52

Theo khoản 6 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.Điều 6 Nghị định này đưa ra trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao để giải thích rõ hơn về quy định trên như sau:“1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Xem chi tiết
Khi nào doanh nghiệp có trách nhiệm hủy hóa đơn?

13-08-2021 - 02:51

Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Xem chi tiết
Việc sử dụng tên miền trùng nhãn hiệu đã được đăng ký có phải cạnh tranh không lành mạnh?

13-08-2021 - 02:50

Gần đây, INHACO mới tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng với nội dung “Liệu việc sử dụng tên miền trùng nhãn hiệu đã được đăng ký có phải cạnh tranh không lành mạnh?” Đối với vấn đề này, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Xem chi tiết
Bổ sung quy định về ưu đãi thuế với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm ưu tiên phát triển

30-07-2021 - 19:09

Chính phủ ban hành Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị địnhsố 12/2015/NĐ-CP)...

Xem chi tiết
Một số biện pháp bảo hộ cho ý tưởng khởi nghiệp

13-08-2021 - 02:47

Công ty Luật TNHH INHACO hân hạnh được hợp tác cùng Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp – đơn vị thường trực tổ chức Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia trong buổi trao đổi về các biện pháp bảo hộ ý tưởng khởi nghiệp của những nhà lãnh đạo trẻ.

Xem chi tiết
Gọi điện Messenger Zalo
Đang tải