Category Archives: Uncategorized

Thủ tục thay đổi trụ sở chính Công ty khác quận/huyện

Để có thể thay đổi trụ sở chính của Công ty khác quận/huyện trong cùng tỉnh/thành phổ, các doanh nghiệp phải thực hiện những bước sau: Bước 1: Nộp hồ sơ chốt thuế tại cơ quan quản lý thuế cũTại đây, doanh nghiệp nộp Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST để […]